Event Timers

Thông Tin

Donate
MoMo
Chủ tài khoản: Vo Thi Tuong Kha B
Số tài khoản: 0906525993
Nội dung Tên tài khoản|tên nhân vật- Số tiền

Phần Thưởng Donate
Mốc Donate(VND) (WcoinC) Quà Bonus Bonus
1 100,000 100,000 10 Bless , 5 Soul Egg Muun + Đá Tiến Hóa + 1 HPLT
2 200,000 200,000 10 Bless,10 Soul, 5 Life 1 Vũ khí Class đồ Hoàng Hảo + Luck + Skill
3 300,000 300,000 10 Bless, 10 Soul, 10 Life ,5 Chaoss 1 Chân Class đồ Hoàng Hảo + Luck + Zen
4 400,000 400,000 10 Bless, 10 Soul, 10 Life, 5 Chaos, 5 Cre 1 Tay Class đồ Hoàng Hảo + Luck + Zen
5 500,000 550,000 10 Bless, 10 Soul, 10 Life 10 Chaos, 5 Cre 1 Quần Class đồ Hoàng Hảo + Luck + Zen
6 600,000 650,000 15 Bless, 15 Soul, 10 Life 10 Chaos, 10 Cre, 1 Áo Class đồ Hoàng Hảo + Luck + Zen
7 700,000 750,000 15 Bless, 15 Soul, 10 Life 10 Chaos, 10 Cre, 5 DTH 1 Mũ Class đồ Hoàng Hảo + Luck + Zen
8 800,000 850,000 15 Bless, 15 Soul, 15 Life 10 Chaos, 10 Cre, 10 DTH Dây chuyền Hoàng Hảo ,5 HPLT
9 900,000 950,000 15 Bless, 15 Soul, 15 Life 15 Chaos, 15 Cre, 15 DTH Nhẫn Hoàng Hảo , 10 HPLT
10 1,000,000 1,150,000 20 Bless, 20 Soul, 20 Life 20 Chaos, 20 Cre, 20 DTH Nhẫn Hoàng Hảo, 15 HPLT
11 2,000,000 2,350,000 30 Bless, 30 Soul, 30 Life 30 Chaos, 30 Cre, 30 DTH Cánh Cấp 2 + Luck theo Class, 20 HPLT
12 3,000,000 3,500,000 40 Bless, 40 Soul, 40 Life 40 Chaos, 40 Cre,40 DTH Vũ Khí Rồng Cấp 1 + Luck theo Class
13 5,000,000 6,500,000 50 Bless, 50 Soul, 50 Life 50 Chaos, 50 Cre,50 DTH Sói Tinh + 5 egg Muun + 5 ĐTH
Bless Ngọc Ước Nguyện
Soul Ngọc Tâm Linh
Life Ngọc Sinh Mệnh
Chaos Ngọc Hỗn Nguyên
Cre Ngọc Sáng Tạo
HPLT Hạ Phẩm Linh Thạch dùng để nâng cấp Tu Chân /*(F5) > Menu Custom */
DTH Đá Tạo Hóa
Egg Muun Mở để nhận random thú nuôi cấp 1 hoặc có xác xuất ra Đá Tiến Hóa
ĐTH Đá Tiến Hóa, dùng để tiến hóa thú nuôi
Lưu ý : ví dụ bạn ủng hộ tôi 200k , thì bạn sẽ được nhận mốc 100k và mốc 200k. Bao gồm 200k wcoin + các item của mỗi mốc
Lưu ý : dọn trống túi đồ trước khi nhận quà